Rescue diver

Rescue diver

Na de advanced diver opleiding is de opleiding tot rescue diver een logische stap voor een vervolgopleiding. Alvorens je met deze cursus kan meedoen moet je wel een Medical trained of equivalent cursus hebben gedaan. Je moet AED cursus gedaan hebben.

Tijdens de cursus worden verschillende redding technieken aangeleerd alsmede het omgaan met (redding) materialen. Er zal veel aandacht besteed worden in het voorkomen van noodsituaties en het handelen bij redding acties. De verschillende rescue modules zullen zowel in het zwembad alsook in het buitenwater plaatsvinden.

De vereiste om deel te kunnen nemen aan de Rescue diver cursus zijn:

advanced diver brevet

Medical Trained opleiding + AED

Oxigen provider opleiding

Medisch keur bewijs

Wat en hoe wordt er in de cursus geleerd

De cursus bestaat uit verschillende onderdelen zoals theorie modules, 6 zwembad of beschut buitenwater modules, 7 buitenwater modules. Je dient ook een noodplan te maken en als praktijk krijg je te maken met verschillende scenario’s die je moet uitvoeren waarin de aangeleerde technieken in de praktijk gebracht zullen worden.

Wat zijn de kosten voor deze Rescue diver cursus?

€ 225 voor leden van Dive 2 Discover en € 275,00 overige duikers

Wat krijg je voor dit geld?

IDD rescue diver club

IDD duikbrevet

Alle theorie en praktijk lessen

Theorie examen

Overige informatie

Duikuitrusting en materialen zijn gedurende de cursus te huur tegen een gereduceerde prijs als je lid bent van duikgroep D 2 D

Cursus data in overleg

Meer informatie of opgave voor een cursus

Bel

Mail

Via het contact formulier